ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติด

สถานบำบัดยาเสพติดเอกชน ไลท์เฮ้าส์ เป็นสหวิชาชีพประกอบไปด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตวิทยา นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบำบัดยาเสพติด พร้อมคอยให้บริการตลอด 24 ชม.

product
Dr. Eric K. Mason, PhD, LCMHC, LCAS
หัวหน้าสถานฟื้นฟู
นักจิตวิทยา
นางสุจิตรา นิ่มสุวรรณ์ พยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพ
ผู้ดำเนินการ
Dr. Donna Robinson , MD
แพทย์ที่ปรึกษา
product
น.ส. เบญจพร ไชยวุฒิ
ที่ปรึกษา/ นักสังคมสงเคราะห์
น.ส.ชิสตา หมัดมูซา
พยาบาลวิชาชีพ
ปรีชา ขุนพรหม
นักจิตวิทยา
product
นายอภิชาต พลนุ้ย
ครูสอนศิลปะ
นางสาวอุไรวรรณ
ผู้ช่วยพยาบาล
นายวิวัฒน์ กมลพันธ์
staff
product
Trainner

ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน ไลท์เฮ้าส์ รวมผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน ไลท์เฮ้าส์ของเรา เป็นสหวิชาชีพประกอบไปด้วย จิตแพทย์ พยาบาลจิตวิทยา นักจิตวิทยา นักกิจกรรมบำบัด ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านบำบัดยาเสพติด การบำบัดยาเสพติดจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการบำบัดที่แตกต่างกันออกไป เพื่อแนวทางการดูแลผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแบบองค์รวม ศูนย์บำบัดยาเสพติด ไลท์เฮ้าส์ ของเรา มีวัตถุประสงค์ที่จะบำบัดยาเสพติดให้กับผู้ป่วยอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยลดปัญหาการใช้ยาเสพติดในสังคม และต้องการให้ผู้บำบัดยาเสพติดสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุข โดยไม่หันกลับไปใช้ยาเสพติดอีก การมาบำบัดยาเสพติดกับเรา คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราที่มีความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพโดยตรงในการบำบัดยาเสพติด มีความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญการด้านการรักษาทั้งสุขภาพจิตและบำบัดด้านพฤติกรรม ด้วยกิจกรรมบำบัดต่าง ๆ อย่างเฉพาะทาง และเป็นโปรแกรมบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแต่ละราย เรามีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เเละดูเเลอย่างทั่วถึง เพื่อคอยอำนวยความสะดวกสบายอย่างสูงสุด

product

ข้อดีของศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน ไลท์เฮ้าส์

1. ทีมแพทย์บุคลากรผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำพักอาศัยที่ศูนย์คอยแก้ไขปัญหา ปรึกษาพูดคุยได้ตลอดเวลา

2. วิธีการรักษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ(มาตรฐานสากล)ที่สามารถรับรองผลได้ 100% ไม่กลับไปสู่วงจรเดิม

3. คุณภาพของยาเป็นที่ยอมรับใช้ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศทั่วโลกตลอดระยะเวลา 30ปี ที่ผ่านมา

4. เป็นสถานที่ส่วนบุคคล (safe house) ปลอดภัย เป็นความลับ ไม่ติดประวัติ

5. อยู่บนมาตรฐานของความเป็นจริงด้ายคุณภาพและราคาเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆอีก

6. ราคาเหมาะสม

7. คุณตัดสินใจถูกต้องที่เลือกศูนย์บบยำบัดยาเสพติด ไลท์เฮ้าส์

ความประทับใจจากผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด


ศูนย์บำบัด ยาเสพติด เอกชน ไลท์เฮ้าส์ พร้อมเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน อาทิเช่น ด้านสุขภาพจิด จิดวิทยา เเพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ พร้อมให้การดูเเลอย่างใกล้ชิด ตลอด 24 ชม.
ผู้นำด้านการบำบัดยาเสพติดศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน ไลท์เฮฮ้าส์ ดูเเลทำงานกันอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ