ศูนย์บำบัดยาเสพติด เอกชน ไลท์ เฮ้าส์

เป็นสถานบำบัดยาเสพติดกินนอนหรือแบบอยู่ประจำ บรรยากาศสงบ ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เดินทางมาได้สะดวกอยู่บริเวณเเถวชานเมือง โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาการเข้าบำบัดยาเสพติด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกรับ และคอยติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน เพื่อให้การเข้าบำบัดยาเสพติดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะจัดกิจกรรมการบำบัดและโปรแกรมการบำบัดยาเสพติดแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์เเละประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

โปรแกรมบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

ปัญหาที่ทำให้บุคคลหนึ่งเข้าสู่วังวนของการติดสารเสพติด เกิดจากความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมทางแง่ลบ ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เช่น การคิดว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่ได้รับการยอมรับ ทำให้เกิดความทุกข์ความเสียใจ มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวและผู้อื่น จึงใช้ยาเสพติดในการแก้ปัญหา หรือการที่บุคคลนั้นเกิดความเครียดความกดดันในการทำงาน ไม่สามารถหาทางออกได้ จึงหันเหไปพึ่งยาเสพติด ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจึงต้องออกแบบโปรแกรมบำบัดยาเสพติดเฉพาะให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

การบำบัดยาเสพติดรายบุคคล (Individual Therapy )

เนื่องจากผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแต่ละบุคคลล้วนมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นวิธีการรักษาและการบำบัดยาเสพติดที่ดีจึงต้องออกแบบโปรแกรมบำบัดยาเสพติดเฉพาะให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล การบำบัดยาเสพติดแบบรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดได้ปรึกษาปัญหาส่วนตัว เรามีจุดประสงค์เพื่อหาทางออก แก้ไขปัญหาอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเลิกสารเสพติด

product
product

กลุ่มจิตบำบัดยาเสพติด Group Therapy

การบำบัดยาเสพติดแบบกลุ่ม ทำให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนปัญหาที่ตนได้เผชิญ ผู้ที่เผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกันจะเข้าใจกัน คนที่เคยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ก็เป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นบำบัดยาเสพติด ร่วมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจจากนักบำบัดยาเสพติดผ่านโปรแกรมของเรา เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคสมองติดยา ทักษะการปฏิเสธการใช้สารเสพติด วิธีจัดการกับตัวกระตุ้น วิธีจัดการกับความคิด ความอยาก หลักขั้นตอน การป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ เพื่อการเเก้ไขปัญหาการติดยาเสพติดที่ยั่งยืน

ศิลปะบำบัด Art therapy

หลักการของศิลปะบำบัด ผู้ที่เข้าบำบัดไม่จำเป็นจะต้องมีทักษะในการวาดรูปหรือการทำงานศิลปะก็สามารถเข้ารับการบำบัดได้ เพราะหัวใจของศิลปะบำบัดคือ การมุ่งเน้นมุ่งเน้นที่กระบวนการ (Process) หาความสัมพันธ์ ปัญหา โดยจะถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางงานศิลปะ หรือเรียกว่าใช้ศิลปะเป็นตัวกระตุ้นให้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาออกมา ซึ่งมีศิลปะหลายแขนง ยกตัวอย่างได้ดังนี้ จิตรกรรม การวาดภาพ วาดภาพด้วยนิ้ว ระบายสี งานปั้น แกะสลัก การถัก การทอ การประดิษฐ์ ฯลฯ

product
product

โยคะบำบัดแบบกลุ่ม

จัดกิจกรรมโยคะแบบกลุ่มเพื่อตอบโจทย์การดูแลกายและใจที่หลากหลาย บนพื้นฐานการส่งเสริมการตระหนักรู้ เกี่ยวกับร่างกาย เช่น การปรับเปลี่ยนพลังงานฟื้นฟู การฝึกลมหายใจ หรือโยคะสำหรับบรรเทาความเจ็บปวด ผู้บำบัดยาเสพติดจะได้ฝึกโยคะในกลุ่มขนาดเล็กที่ครูผู้สอนดูแลและเข้าถึงผู้บำบัดยาเสพติได้เป็นอย่างดี มีบรรยากาศอบอุ่นและเป็นมิตร